(Solution) Install python-pip in Kali Linux

ruben@kali:/etc/apt$ sudo apt search python-pip

Ordenant… Fet
Buscar en tot el text… Fet
python-pip-whl/kali-rolling 20.0.2-4 all  
Python package installer

ruben@kali:/etc/apt$ sudo apt search python3-pip

Ordenant… Fet
Buscar en tot el text… Fet
python3-pip/kali-rolling 20.0.2-4 all  
Python package installer
python3-pipdeptree/kali-rolling 0.13.2-1+b1 amd64  
display dependency tree of the installed Python 3 packages

ruben@kali:/etc/apt$ sudo apt install python3-pip

S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències       
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
El paquet següent s'ha instal·lat automàticament i ja no serà necessari:  libmozjs-60-0
Empreu «sudo apt autoremove» per a suprimir-lo.
S'instal·laran els següents paquets extres:  
python-pip-whl python3-wheel
S'instal·laran els paquets NOUS següents:  
python-pip-whl python3-pip python3-wheel
0 actualitzats, 3 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.
S'ha d'obtenir 2.196 kB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'empraran 3.496 kB d'espai en disc addicional.
Voleu continuar? [S/n]
Bai:1http://kali.download/kalikali-rolling/main amd64 python-pip-whl all 20.0.2-4 [1.896 kB]
Bai:2http://kali.download/kalikali-rolling/main amd64 python3-wheel all 0.34.2-1 [24,0 kB]
Bai:3http://kali.download/kalikali-rolling/main amd64 python3-pip all 20.0.2-4 [275 kB]
S'ha baixat 2.196 kB en 3s (794 kB/s)
S'està seleccionant el paquet python-pip-whl prèviament no seleccionat.(S'està llegint la base de dades… hi ha 490141 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està preparant per a desempaquetar …/python-pip-whl_20.0.2-4_all.deb…
S'està desempaquetant python-pip-whl (20.0.2-4)…S'està seleccionant el paquet python3-wheel prèviament no seleccionat.
S'està preparant per a desempaquetar …/python3-wheel_0.34.2-1_all.deb…S'està desempaquetant python3-wheel (0.34.2-1)…
S'està seleccionant el paquet python3-pip prèviament no seleccionat.
S'està preparant per a desempaquetar …/python3-pip_20.0.2-4_all.deb…S'està desempaquetant python3-pip (20.0.2-4)…
S'està configurant python3-wheel (0.34.2-1)…
S'està configurant python-pip-whl (20.0.2-4)…
S'està configurant python3-pip (20.0.2-4)…
S'estan processant els activadors per a man-db (2.9.1-1)…
S'estan processant els activadors per a kali-menu (2020.1.8)…

Downloading the specific package and installing with dkpg can solve also the issue. https://packages.debian.org/buster/all/python-pip/download